Hemşire Yardımcılığı

hemsireyardm

Programın Hedefi

Hemşire yardımcılığı dalında; aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, özel bakım uygulamaları, temel ilaç bilgisi, sağlık psikolojisi, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardım etme, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim Süreci ve İçeriği

Hemşirelik yardımcılığı programına ruhsal ve bedensel bir engeli bulunmayan öğrenci alınır.  Mesleğin eğitim süresi, 4 yıldır. Meslek eğitiminde ortak dersleri, alan dersleri ve uygulamalı dersler önemli yer tutmaktadır. Öğrenciler 9 uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri;10 sınıftan itibaren alan seçerek, ortak derslerle birlikte alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görürler.

Hemşire Yardımcılarında Olması Gereken Nitelik Ve Beceriler

Bilgisi, becerisi ve davranışları ile mesleğini topluma en iyi şekilde tanıtmak, mesleğini etik kurallar içinde yürütmek, mesleği ile ilgili gelişme ve yenilikleri izlemek ve uygulamak, eğitim yapma gibi mesleki beceriler.

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında hemşirelerin görev alabileceği yerlerde hemşire nezaretinde çalışırlar. Hemşirelerin çalışma alanlarının çok geniş olması dolayısıyla hemşire yardımcılarının da çalışma alanlarının geniş olması anlamına gelmektedir.

Mesleki Gelişim Ve Kariyer Olanakları

Hemşire olarak mezun olduklarında ameliyat, yoğun bakım, bebek, diyaliz, yara bakım, işyeri ve okul hemşireliği gibi birçok alanda uzmanlaşabilir ve dâhiliye, cerrahi, çocuk ve benzeri bölümlerde profesörlüğe kadar uzanan akademik kariyer yapabilirler.