Eğitim Sistemimiz

Akademik-basari

Dora Sağlık Meslek Liseleri akademik programı Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredat temel alınarak, çağımızın ve yetişen yeni neslin ihtiyaçları göz önünde tutularak özenle hazırlanmıştır. Müfredatın hedeflediği amaç, mesleki eğitimde donanımlı, öz yeterliği yüksek, kültürlü öğrenciler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda okullarımızda uyguladığımız akademik program öğrencilerimizin mesleki ve kültürel gelişimlerini desteklemekle birlikte mezuniyet sonrası mesleki kariyerlerine de yön vermeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda okullarımızda var olan sistemimiz akademik danışmanlarla yürütülmekte, güçlü rehberlik hizmetiyle desteklenmektedir.

Bu kapsamda;

 • Teknolojik gelişmeleri takiben öğrencilerimizin görsel, işitsel ve dokunsal öğrenme süreçlerine hizmet eden akıllı tahtaları kullanıyoruz.
 • Öğrencilerimizin akademik başarı takibini yapmak üzere sınıf öğretmenlerimizin üstlendiği akademik danışmalık misyonuyla öğrencilerimizdeki gelişme ve değişimleri yakından izliyoruz.
 • Öğrencilerimizi bireysel ilgileri doğrultusunda okulumuzda var olan sosyal aktivitelere yönlendirip kendilerini gerçekleştirme imkânı tanıyoruz.
 • Öğrencilerimizin bireysel ve akademik gelişmelerini düzenli olarak velilerimizle paylaşıyor, işbirliğini önemsiyoruz.
 • ve 10. sınıflarımızda öğrencilerimizin katılımının zorunlu olduğu etüt programları uygulayıp konu tekrarı ve soru çözümleriyle kalıcı öğrenme fırsatı yaratıyoruz.
 • Üniversite eğitiminin ne denli önemli ve günümüz koşullarında ne denli gerekli olduğu düşünüldüğünde Meslek Lisesi öğrencilerinin bu noktada dezavantajlı oldukları kabul edilir. Ancak biz Dora Sağlık Meslek Lisesi olarak bu anlayışı tersine çevirerek öğrencilerimizi bir yandan mezun olduklarında iş imkanına kavuşturmayı bir yandan da onların üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmalarını ilke ediniyoruz. 9. ve 10. sınıflarda mevcut program eşliğinde, ve 12. sınıf öğrencilerimize ise mevcut programa ek olarak YGS-LYS hazırlık programı kapsamında etüt programları uyguluyor, öğrencilerimizi üniversiteye hazırlık sürecinde aktif hale getiriyoruz.
yedek3

Beceriye Dayalı Eğitim

Sağlık Meslek Lisemizde eğitim görmeyi tercih etmiş olan bireyler, seçtikleri bölümlere göre mesleki beceri kazanmak üzere dört yıl sürecek bir öğrenme sürecinden geçer. Beceri, kişinin yatkınlık ve öğrenimine bağlı olarak bir işi başarma veya bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneğidir.

Okulumuzda beceri kazandırma basamakları 4 adımda ilerler;

 1. Adım, öncelikli olarak kazandırılmak istenen becerinin alt yapısını oluşturacak teorik bilgiler öğrenciye görsel, işitsel eğitim öğretim metotları kullanılarak aktarılır. Böylece meslek bilincinin gelişmesi için temel atılmış olur.
 2. Adım,bu adımda öğrenilen bilgiler tam donanımlı uygulama atölyelerimizde beceriye dönüşmeye başlar. Deneyimli meslek dersi öğretmenleri eşliğinde maketler  üzerinde birebir uygulama yapan öğrencilerimiz ilk mesleki becerilerini kazanmaya başlar. Küçük grup çalışmaları ile öğrendiği bilgi ve becerilerini pekiştirir.
  1. Adımda, öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanacakları sağlık kurumları ve simülasyon laboratuvarına mesleki eğitim gezileri yapılarak öğrencilerimizin mesleki algıları geliştirilir.

  Söz konusu 3 adım; bilgi aktarımı, atölye çalışması ve demonstrasyon ile beceri geliştirilmesi okulun ilk iki yılında gerçekleştirilir.

  4. Adımda,mesleki bilgi aktarımına devam edilen öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda, üç günü sağlık kurumlarında beceri eğitimine özel staj formaları ile devam ederler. Edindikleri bilgi ve becerileri sağlık kurumlarında sağlık personeli eşliğinde defalarca uygulayarak pekiştirirler. Belirli aralıklarla beceri eğitimi yaptıkları servisler arasında rotasyon yapılarak öğrendikleri tüm bilgileri beceriye dönüştüre bilecekleri fırsatlar sunulur ve farklı uygulama alanları ile tanışmaları sağlanır. Hastaneler arası rotasyon ile de farklı sağlık kurumlarını deneyimlemeleri sağlanır. Bu aşamada öğrencilerimizin beceri eğitimleri not ile değerlendirilir. Birlikte çalıştıkları sağlık personeli ve koordinatör öğretmenleri değerlendirmeyi yapar. Meslek dersi öğretmenleri gözetiminde beceri iş dosyasını doldurur ve vaka çalışmalarını yapar. Böylece hasta bakımı ve takibi için gerekli becerileri geliştirir. Çok yoğun çaba gerektiren Bu adım ustalaşmış becerilerin ve iş etiğinin, disiplininin kazanılması ile sonlanır.

staj

Staj Uygulamaları

Sağlık meslek lisesi kapsamındaki stajların ayrı bir önemi olduğunun bilincindeyiz. Mesleki bilginin beceriye dönüşebilmesi için tam donanımlı meslek atölyesinin ve beceri eğitimini veren öğretmenin mesleki biriminin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla öğrencilerimizi tam donanımlı meslek atölyelerimizde alanında uzman öğretmen kadromuzla mesleki bilgi ve beceri ile donatıp hastanelerde yapacakları beceri eğitimine ve yaz stajlarına hazırlıyoruz.

Kamu ve özel olmak üzere 33 farklı hastanede 175 öğrencimizle beceri eğitimi uygulaması yapmaktayız.Öğrencilerimiz staj yaptıkları hastanelerde okulumuzda öğrendikleri bilgi ve becerileri usta öğreticileri rehberliğinde uygulama ve daha da geliştirme olanaklarına sahipler. Dora Sağlık Meslek lisesi olarak hem usta öğreticiler hem de öğrencilerimizle yakın ilişki içinde olarak stajlarının etkili ve verimli geçmesi için onlarla işbirliği yapıyoruz.

Öğrencilerimize staj yaptıkları hastanelerde servisler arası rotasyon yaparak hem farklı servislerde deneyim kazanmalarını sağlıyor hem de ileride hangi alanda uzmanlaşacaklarına dair fikir sahibi olacakları ortamları sunuyoruz.

Aynı zamanda hasta potansiyeli yüksek olan staj alanlarında bir çok vaka ile karşılaşan öğrencilerimizin edindikleri deneyimleri sınıf ortamına taşımalarını ve öğretmenleri rehberliğinde paylaşmalarını sağlıyoruz. Böylelikle onları 33 farklı hastanedeki uygulamadan haberdar edip ve bilgilerini pekiştiriyoruz.

Gerek kamu gerekse özel hastanelerde staj yapan 175 öğrencimizin uygulama alanlarında donanımlı birer meslek erbabı olarak yetişmelerine özen gösteriyor ve deneyimli öğretmen kadromuzla sürekli yanlarında yer alıyoruz.

Beceri eğitimi yaptığımız alanların çokluğu ve çeşitliliği bizim farklılığımız.

yabancidil

Yabancı Dil Eğitimi

Okulumuz, dil eğitimi stratejisini, dil öğrenmenin hayatın bir parçası olduğunu göz önünde bulundurularak belirlemiştir. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına karşılık olarak belirlenen yabancı dil İngilizcedir. Yabancı dil eğitimi için hedeflenen kazanımlar;

 • Öğrencilerine İngilizceyi sevdirmek
 • Meslek yaşantılarında İngilizce bilmenin gerekliliğini kavratmak,
 • Dil öğrenimini eğlenceli bir aktiviteye dönüştürmek,
 • Öğrencilere gerekli ve temel yabancı dil becerilerini kazandırarak iletişim kurmalarını sağlamaktır.
 • Eğitim çeşitli materyal, ekipman, araç-gereç sağlanarak desteklenmektedir.
 • Okulumuzun bir İngilizce dersliği ve akıllı tahtası bulunmaktadır. Akıllı tahta kullanımı ile interaktif eğitim sunulmaktadır.
 • Öğrenciler sene boyunca aldıkları bilgi ve becerileri yıl içinde (şarkı yarışmaları , scrubble turnuvaları, dans gösterileri …) ile sergileme fırsatı bulmaktadırlar.
 • İngilizce dersi ‘İngilizce Zümresi’ tarafından öğrencilerin seviyelerine uygun olarak belirlenen ders kitapları (For Real) cd leri ve ekstra materyalleri ile ve ek olarak mesleki İngilizce kitapları(nursing book/medical book) ile sürdürülmektedir.
 • Nursing ve medical kitapları ile öğrenciler hastane içindeki ekipmanları, bölümleri, personeli, araç gereçleri, kendi alanlarına yönelik tıbbi terimleri öğrenerek yabancı dil yeterliliklerini mesleki alanlarına başarılı bir şekilde taşıyabilmektedirler.