Cevizli Kampüsü

Untitled-1 copy

10 yılı aşkın süredir eğitim sektöründe bulunan Boyut Eğitim Kurumlarının bir halkası olan okulumuz Maltepe ilçesinde açılan ilk Sağlık Meslek Lisesidir. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında Hemşirelik Bölümü ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz, ardından sağlık alanında branşlaşmanın bilinciyle Anestezi Teknisyenliği Bölümünü katarak  yoluna devam etmiştir.

2014/2015 Eğitim - Öğretim yılında Meslek Liselerinin yeniden yapılanması kapsamında okulumuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ sine dönüşerek Hemşire yardımcılığı Bölümünü programlarına dahil etmiştir. Sağlık sektörünün hızla büyüdüğü ülkemiz koşullarında sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş sağlık personeli ihtiyacını karşılamak hedefiyle yola çıkan okulumuz, 2015 yılında 83 öğrencisini mezun ederek sağlık camiasına ilk halkalarını katmıştır. 

Akademik-basari

Akademik Başarı

Üniversiteye yerleşme anlamında önemli bir etkisi olduğu düşünüldüğünde Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri bir yandan mezun olduklarında iş imkanına sahip olurken bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanma anlamında önemli bir altyapı kazanmış olmaları gerekmektedir.

Okulumuzun hedefleri arasında öğrencilerimizin mesleki eğitimiyle birlikte güçlendirilmiş akademik programla yetiştirilmesi de yer almaktadır. Okulumuzda uyguladığımız Akademik Başarı Sistemi ile birlikte 9. Sınıftan itibaren bireysel ve grup eğitim programları uygulanarak öğrencilerin gelişimi takip edilmektedir. Amacımız öğrencinin yaratıcı bir şekilde öğrenmesini sağlamak ve kültür derslerinde başarısını artırmaktır.

Bu Kapsamda;

9. sınıftan itibaren öğrencilerimizin okul içinde yönetmelik doğrultusunda belirlenmiş sınav programı dışında katılımı zorunlu olan Akademik Başarı Sınavları uygulanmaktadır.
ABS ile öğrencilerimizin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler sürekli olarak izlenir ve kontrol altında tutulmaktadır.
Akademik Başarı Sınavlarının sayısı ve takvimi sınav kapsamı içinde dersleri bulunan ABS Öğretmen Ekibi tarafından belirlenmektedir.
Akademik Başarı Sınavı Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Coğrafya, Tarih ve İngilizce derslerini kapsamaktadır.
Ayrıca yukarıda belirtilen dersleri kapsayan, ABS sürecinin dışında, haftalık olarak konu tarama testleri uygulanarak öğrencilerimizin akademik gelişimi için anında ve hızlı geri bildirimde bulunma olanağı sunulmaktadır.
Mevcut ders programı dışında öğrencilerimizin katılımı zorunlu etüt programları ile konu tekrarı ve soru çözme imkanı verilmektedir.

yedek3

Beceriye Dayalı Eğitim

Sağlık Meslek Lisemizde eğitim görmeyi tercih etmiş olan bireyler, seçtikleri bölümlere göre mesleki beceri kazanmak üzere dört yıl sürecek bir öğrenme sürecinden geçer. Beceri, kişinin yatkınlık ve öğrenimine bağlı olarak bir işi başarma veya bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneğidir.

Okulumuzda beceri kazandırma basamakları 4 adımda ilerler;

  1. Adım, öncelikli olarak kazandırılmak istenen becerinin alt yapısını oluşturacak teorik bilgiler öğrenciye görsel, işitsel eğitim öğretim metotları kullanılarak aktarılır. Böylece meslek bilincinin gelişmesi için temel atılmış olur.
  2. Adım,bu adımda öğrenilen bilgiler tam donanımlı uygulama atölyelerimizde beceriye dönüşmeye başlar. Deneyimli meslek dersi öğretmenleri eşliğinde maketler  üzerinde birebir uygulama yapan öğrencilerimiz ilk mesleki becerilerini kazanmaya başlar. Küçük grup çalışmaları ile öğrendiği bilgi ve becerilerini pekiştirir.
  3. Adımda, öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanacakları sağlık kurumları ve simülasyon laboratuvarına mesleki eğitim gezileri yapılarak öğrencilerimizin mesleki algıları geliştirilir.

Söz konusu 3 adım; bilgi aktarımı, atölye çalışması ve demonstrasyon ile beceri geliştirilmesi okulun ilk iki yılında gerçekleştirilir.

4. Adımda,mesleki bilgi aktarımına devam edilen öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda, üç günü sağlık kurumlarında beceri eğitimine özel staj formaları ile devam ederler. Edindikleri bilgi ve becerileri sağlık kurumlarında sağlık personeli eşliğinde defalarca uygulayarak pekiştirirler. Belirli aralıklarla beceri eğitimi yaptıkları servisler arasında rotasyon yapılarak öğrendikleri tüm bilgileri beceriye dönüştüre bilecekleri fırsatlar sunulur ve farklı uygulama alanları ile tanışmaları sağlanır. Hastaneler arası rotasyon ile de farklı sağlık kurumlarını deneyimlemeleri sağlanır. Bu aşamada öğrencilerimizin beceri eğitimleri not ile değerlendirilir. Birlikte çalıştıkları sağlık personeli ve koordinatör öğretmenleri değerlendirmeyi yapar. Meslek dersi öğretmenleri gözetiminde beceri iş dosyasını doldurur ve vaka çalışmalarını yapar. Böylece hasta bakımı ve takibi için gerekli becerileri geliştirir. Çok yoğun çaba gerektiren Bu adım ustalaşmış becerilerin ve iş etiğinin, disiplininin kazanılması ile sonlanır.

staj

Staj Uygulamaları

Sağlık meslek lisesi kapsamındaki stajların ayrı bir önemi olduğunun bilincindeyiz. Mesleki bilginin beceriye dönüşebilmesi için tam donanımlı meslek atölyesinin ve beceri eğitimini veren öğretmenin mesleki biriminin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla öğrencilerimizi tam donanımlı meslek atölyelerimizde alanında uzman öğretmen kadromuzla mesleki bilgi ve beceri ile donatıp hastanelerde yapacakları beceri eğitimine ve yaz stajlarına hazırlıyoruz.

Kamu ve özel olmak üzere 33 farklı hastanede 175 öğrencimizle beceri eğitimi uygulaması yapmaktayız.Öğrencilerimiz staj yaptıkları hastanelerde okulumuzda öğrendikleri bilgi ve becerileri usta öğreticileri rehberliğinde uygulama ve daha da geliştirme olanaklarına sahipler. Dora Sağlık Meslek lisesi olarak hem usta öğreticiler hem de öğrencilerimizle yakın ilişki içinde olarak stajlarının etkili ve verimli geçmesi için onlarla işbirliği yapıyoruz.

Öğrencilerimize staj yaptıkları hastanelerde servisler arası rotasyon yaparak hem farklı servislerde deneyim kazanmalarını sağlıyor hem de ileride hangi alanda uzmanlaşacaklarına dair fikir sahibi olacakları ortamları sunuyoruz.

Aynı zamanda hasta potansiyeli yüksek olan staj alanlarında bir çok vaka ile karşılaşan öğrencilerimizin edindikleri deneyimleri sınıf ortamına taşımalarını ve öğretmenleri rehberliğinde paylaşmalarını sağlıyoruz. Böylelikle onları 33 farklı hastanedeki uygulamadan haberdar edip ve bilgilerini pekiştiriyoruz.

Gerek kamu gerekse özel hastanelerde staj yapan 175 öğrencimizin uygulama alanlarında donanımlı birer meslek erbabı olarak yetişmelerine özen gösteriyor ve deneyimli öğretmen kadromuzla sürekli yanlarında yer alıyoruz.

Beceri eğitimi yaptığımız alanların çokluğu ve çeşitliliği bizim farklılığımız.

yabancidil

Yabancı Dil Eğitimi

Okulumuz, dil eğitimi stratejisini, dil öğrenmenin hayatın bir parçası olduğunu göz önünde bulundurularak belirlemiştir. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına karşılık olarak belirlenen yabancı dil İngilizcedir. Yabancı dil eğitimi için hedeflenen kazanımlar;

 • Öğrencilerine İngilizceyi sevdirmek
 • Meslek yaşantılarında İngilizce bilmenin gerekliliğini kavratmak,
 • Dil öğrenimini eğlenceli bir aktiviteye dönüştürmek,
 • Öğrencilere gerekli ve temel yabancı dil becerilerini kazandırarak iletişim kurmalarını sağlamaktır.
 • Eğitim çeşitli materyal, ekipman, araç-gereç sağlanarak desteklenmektedir.
 • Okulumuzun bir İngilizce dersliği ve akıllı tahtası bulunmaktadır. Akıllı tahta kullanımı ile interaktif eğitim sunulmaktadır.
 • Öğrenciler sene boyunca aldıkları bilgi ve becerileri yıl içinde (şarkı yarışmaları , scrubble turnuvaları, dans gösterileri …) ile sergileme fırsatı bulmaktadırlar.
 • İngilizce dersi ‘İngilizce Zümresi’ tarafından öğrencilerin seviyelerine uygun olarak belirlenen ders kitapları (For Real) cd leri ve ekstra materyalleri ile ve ek olarak mesleki İngilizce kitapları(nursing book/medical book) ile sürdürülmektedir.
 • Nursing ve medical kitapları ile öğrenciler hastane içindeki ekipmanları, bölümleri, personeli, araç gereçleri, kendi alanlarına yönelik tıbbi terimleri öğrenerek yabancı dil yeterliliklerini mesleki alanlarına başarılı bir şekilde taşıyabilmektedirler.

İdari Kadromuz

Serpil Y. ÖZTÜRK
Genel Koordinatör
Ali H. BAYTEKİN
Okul Müdürü
Serkan TEMEL
Okul Müdür Yrd.

Meslek Dersi Öğretmenlerimiz

Esra GİZEM
Esra ŞADİ
Hanife KARATAŞ
Özlem KANTAŞ

Branş Öğretmenlerimiz

Sevil AYKUL
İngilizce
Meltem ÖKSÜZ
İngilizce
Hande AKDEMİRELLİ
Fizik
Ragıp CÖMERT
Matematik
Gamze B. KÜÇÜK
Biyoloji
Öznur ÖNAT
Türk Dili ve Edebiyatı
Havva GÜNGÖR
Türk Dili ve Edebiyatı
Mustafa SOYLU
Coğrafya
Sema ALIN
Din Kültürü
Duygu YILDIRIM
Beden Eğitimi
Kübra ATASEVEN
Rehberlik

Adres : Yalı Mahallesi Menekşe Sokak No.2 MALTEPE/İSTANBUL
Konum Açıklaması : Dragos Yolu Başı Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü

Bize Ulaşabileceğiniz Mail ve Telefon Bilgileri:
Tel : 0 (216) 399 46 71
Cep: 0 (530) 967 03 67
Cep: 0 (530) 149 20 75
Email: info@dorasaglikmeslekliseleri.com

Çalışma Saatlerimiz:
Pazartesi – Cuma: 09:00 – 18:00
Cumartesi: 09:00 – 15:00

Bizlerde Sosyal Medyadayız, bizleri takip ederek güncel eğitici yazılarımızdan ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz

Facebook
Flickr
Google Plus
Instagram
Linkedin
Pinterest
Twitter
Youtube

Adınız Soyadınız (gerekli)

E-Postanız (gerekli)

Konu

Mesajınız